Svetsning av aluminium

Vi erbjuder svetsning genom olika metoder. De flesta aluminiumlegeringar kan svetsas med konventionella metoder som MIG- och TIG-svetsning, även om speciella svetsmetoder utvecklats för aluminium. Som fogmetod ger svetsning följande fördelar:

  • svetsning är en av de säkraste och lättaste metoderna att utföra luft- och vattentäta fogar.
  • det är möjligt att svetsa i materialtjocklekar från 1 mm upp till flera centimeter. Med speciell apparatur kan man svetsa i folietunna material.
  • svetsning förekommer inom Hydal såväl i fullt automatiserade och robotiserade processer för att tillförsäkra maximal repeterbarhet och processegenskaper, som genom manuell svetsning för högre flexibilitet och lägre investeringar.
  • svetsning är som regel en kostnadseffektiv fogmetod.