HMS (Hälsa, miljö, säkerhet)

 1. Hem
 2. /
 3. HMS (Hälsa, miljö, säkerhet)

HMS (Hälsa, miljö och säkerhet)

Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015

Ett medvetet fokus från ledningen är att skapa en attraktiv arbetsplats som är hållbar ur ett miljöperspektiv samt även är en säker och trygg arbetsplats för våra medarbetare, detta gör vi genom att:

 • Uppfylla krav enligt ISO14001:2015 samt nationella och lokala miljölagar
 • Jobba tätt tillsammans med företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjörer
 • Jobba mot en certifiering enligt ISO45001:2018
 • Engagera och involvera personalen i HMS arbetet

Vi är mycket stolta över att kunna säga att vår anläggning Hydal Components AB i Vetlanda är en deponifri verksamhet. Vi är energimedvetna och har bytt ut befintlig belysning till lågenergi LED-belysning.

HMS (Hälsa, miljö och säkerhet)

Vår verksamhet grundar sig på en ekologisk helhetssyn som sträcker sig från brytningen av bauxit fram till återvinning. Detta synsätt präglar hela produktionskedjan och innebär bl a ansvar och engagemang för skonsam råvaruframställning, reducerade miljöutsläpp och effektivare energianvändning.

MILJÖPOLICY

Vi skall med ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder minska miljöpåverkan i vår produktion.
Hydal Components AB arbetar med vidareförädling av aluminiumprofiler genom kapning, stansning och CNC-bearbetning.

Vår miljöbelastning utgörs huvudsakligen av:

 • Förbrukning av elenergi
 • Aluminiumskrot för omsmältning


Hydal Components AB strävar efter:

 • Att följa gällande lagar och krav
 • Att minska vår energiförbrukning och använda grön el
 • Att reducera vår kassation genom förbättring av våra processer
 • Att ha en hög miljömedvetenhet bland vår personal
 • Att i möjligaste mån använda produkter som har liten miljöpåverkan