Mission och kärnvärden

  1. /
  2. Mission och kärnvärden

MISSION & KÄRNVÄRDEN

Vår mission
Med rötter i en drygt 100-årig tradition inom aluminiumindustrin har vi byggt upp en smått unik kompetens och branscherfarenhet, ett arv vi i dag förvaltar i en modern och marknadsanpassad företagskultur. Hydal Aluminium Profiler AB ska vara er enkla samarbetspartner både i de enkla och de mest komplexa lösningarna.

Våra kärnvärden
Hydal Aluminium Profiler AB står för enkelhet, tillgänglighet och pålitlighet. Vi är snabba till resultat från idé till färdig komponent – genom en liten, flexibel och resursstark organisation med hög personlig servicegrad, korta kontaktvägar och god teknisk kapacitet. Vi är det vi säger och vi håller vad vi lovar. Rätt kvalitet, högsta leveranssäkerhet och nöjda kunder är våra viktigaste mål i ansträngningarna att alltid vara er bästa partner.