GDPR

  1. Hem
  2. /
  3. GDPR

Vi på Hydal Components AB anser att den personliga integriteten är mycket viktig.

GDPR förklarar hur vi använder och behandlar de personuppgifter som samlas in. Detta gäller för alla typer av personuppgifter och data som vi samlar in – oavsett om det sker online eller off-line genom de olika kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det kan
t ex vara när en förfrågan görs, via ett personligt möte på mässa eller övriga evenemang, telefonkontakt, e-mailkontakt.
Har du frågor kring detta så är du välkommen att kontakta petra.olsson@hydal.com

 

Insamling och användning av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats och när du lämnar sidan. Den insamlade informationen inkluderar din IP-adress och eventuellt ditt företagsnamn om du besöker sidan via ett företags IP-adress. På vår webbplats samlar vi information i syfte att optimera vår webbplats samt för att kunna erbjuda våra besökare korrekt information.
Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare (som IP-adress och vilken typ av webbläsare du surfar med.)
Information som vi får av dig som kund när ditt företag ingår ett samarbete med oss är namn- och adressuppgifter, adresser för faktura och leverans, telefonnummer, e-postadresser samt ev. din position i företaget. Även betalningsinformation så som fakturainformation och BG-nummer.

 

Annan information som samlas in:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om följande (dock inte alltid nödvändigtvis):
Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, telefonnummer och position i företaget.
Information om produkter/tjänster – detaljer gällande de produkter som du köpt eller visat intresse för.
Finansiell information – eventuella krediter, skulder eller negativ betalningshistorik.
Historisk information – tidigare köp, betalnings- och kredithistorik.
Enhetsinformation – IP-adress, webbläsarinformation, operativsystem, plattform.
Geografisk information – din geografiska placering (när du besöker vår hemsida – land, stad)
Den information som vi samlar in och den information som du tillhandahåller oss, är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, som beskrivs härnäst.

 

Användning av information
Den information vi samlar in från dig används för att:
Förbättra vår hemsida och anpassa den utefter besökarna.
Fullfölja och förbättra vår kundservice och ditt behov av service.

Huvudsyftet med insamling av övrig information är att kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster baserat på följande grunder:

Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

Att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer, samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
Laglig grund för detta: Utföra våra kontraktila åtaganden gentemot dig.

Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.
Laglig grund för detta: Följa tillämplig lagstiftning.

 

Säkerhet och integritet, tredjepartsinformation och utlämnande av information
För att kunna utföra vårt åtagande gentemot dig som kund så kan vi komma att dela information med tredje part så som leverantörer eller underleverantörer, som t ex namn, leveransadress etc. Vi vidtar alla rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt till tredje part.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, ingen personlig identifierbar information till utomstående parter utöver de som nämns ovan. Detta inkluderar inte heller betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.
Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

 

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in. Data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

 

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. All data behandlas inom EU/EES.

 

Cookies
På vår webbplats använder vi oss av cookies. Dessa förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas aldrig till personligt identifierbar information på vår webbplats.

Vi använder din e-postadress som vi har registrerad för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, relaterad produktinformation etc.

 

Informationsbegäran och rättigheter
Vill du veta vilka personuppgifter vi har lagrade på dig går det bra att skicka en förfrågan till oss.
Du har rätt att få tillgång till din data och att verifiera den information vi har lagrad om dig. Du har även rätt att få din information rättad om det skulle finnas felaktigheter. Du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för. Dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan radera data, t ex från bokförings- och skattelagstiftning. Skulle fallet vara så, blockeras data från att användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Samtycke
Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats samt när du blir kund hos oss eller skickar en förfrågan.

 

Kontakta oss
HAP AB har organisationsnummer 556267-3383 och vi har vårt säte i Vetlanda. Kontakta petra.olsson@hydal.com om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om vår dataskyddspolicy.