Kvalitet

Kvalitet

Vi är certifierade enligt ISO 9001 (och ISO 14001 för miljö).

Med dessa standarder som bas skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att möta våra kunders krav på funktion, kvalitet, precision och ekonomi. Ett medvetet fokus på kvalitetssäkring och nollfelsprincipen ska genomsyra verksamheten.

För att ytterligare säkerställa kvaliteten, håller Hydal Aluminium Profiler AB på med implementering utav IATF 16 949 samt VDA 6.3 (Tyska bilindustrins audit process). Vi har utbildat egna revisorer (VDA 6.3) för att internt och externt styra upp processerna i enlighet med våra kunders krav.

ISO 9001

ISO 9001

CERTIFIKAT