Anodisering av aluminium

  1. Hem
  2. /
  3. Tjänster Hydal kan erbjuda
  4. /
  5. Anodisering av aluminium

Lämpligt för dekoration eller ökat ytskydd. Anodiserade profiler passar i en mängd arkitektoniska och dekorativa sammanhang där man önskar en vacker och hållbar yta. Processen ökar tjockleken på det naturligt bildade ytskiktet. Därmed uppnås ökat motstånd mot mekanisk nötning och korrosion samtidigt som ytan blir elektriskt isolerad. Skikttjockleken bestäms av aktuella ytkrav och användningsområden.

Anodiseringsskiktet kan även infärgas i många olika kulörer.

Vi har möjlighet att anodisera allt ifrån mycket små detaljer upp till långa profiler max 8000 mm.

Snabba fakta!

Anodisering är en metod som används för att behandla ytan på aluminium för att förbättra dess motståndskraft mot korrosion och slitage. Det gör det också möjligt att ändra färgen på ytan och att göra den mer motståndskraftig mot fukt och smuts. Anodisering ökar också aluminiumets motståndskraft mot mekaniska skador och ökar dess elektriska isoleringsegenskaper. Sammantaget är fördelarna med anodisering att det ökar livslängden och prestandan hos aluminiumprodukter.