Anodisering

Lämpligt för dekoration eller ökat ytskydd. Anodiserade profiler passar i en mängd arkitektoniska och dekorativa sammanhang där man önskar en vacker och hållbar yta. Processen ökar tjockleken på det naturligt bildade ytskiktet. Därmed uppnås ökat motstånd mot mekanisk nötning och korrosion samtidigt som ytan blir elektriskt isolerad. Skikttjockleken bestäms av aktuella ytkrav och användningsområden.

Anodiseringsskiktet kan även infärgas i många olika kulörer.

Vi har möjlighet att anodisera allt ifrån mycket små detaljer upp till långa profiler max 8000 mm.