CNC-bearbetning

Vi bearbetar i aluminium, stål och gjutgods.

Våra banbrytande, moderna maskiner för bearbetning omfattar bland annat CNC-styrda fleraxliga fleroperationsmaskiner. Hydal använder den mest avancerade tekniken och teknologin i både konventionell och specialiserad utrustning, vilket möjliggör rationell bearbetning med extremt snäva toleranser. Hög automation är något vi satsar på på alla volymnivåer.

Jämfört med stål kan aluminium bearbetas med högre skärhastighet. Förhållandet mellan fixturer, spänning, verktyg, kylning och smörjning, förutom legeringen eller tillståndet, påverkar hur lätt aluminium kan bearbetas. Hydal är expert på CNC-bearbetning; med både generiska och kundspecifika CNC-fixturer optimerar vi fräsning, borrning och gängning.

Det mest avgörande steget för att uppnå optimal bearbetning på ett kostnadseffektivt sätt är att tidigt sitta ner med oss och prata om profildesign, bearbetningstoleranser och funktionellt avgörande dimensioner.

Detta för att tillsammans få till det mest kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade upplägget för er produkt.

Snabba fakta!

Precision: CNC-maskiner kan skapa mycket precisa detaljer och mönster, vilket är viktigt för många applikationer där exakthet krävs.
Repeterbarhet: CNC-maskiner kan göra precisa kopior av samma detalj eller mönster, vilket gör det enkelt att skapa stora volymer av likadana produkter.
Automatisering: CNC-maskiner kan automatisera många av de vanliga bearbetningsstegen, vilket minskar mängden tid och arbetskraft som krävs för att bearbeta.
Effektivitet: CNC-maskiner kan bearbeta snabbare och mer effektivt än manuella metoder, vilket kan minska produktionskostnaderna.
Kvalitet: CNC bearbetning ger hög kvalitet på produkten, med jämn yta och exakta mått, det minskar också möjligheten till mänskliga fel.