CNC-bearbetning

Vår moderna och avancerade maskinpark för vidareförädling omfattar bland annat CNC-styrda fleraxliga fleroperationsmaskiner – även för långlängdsbearbetning. Inom Hydal utnyttjar vi den modernaste tekniken och metoderna i standard- och specialmaskiner som ger möjlighet till rationell CNC-bearbetning av aluminiumprofiler med hög precision och snäva toleranser. Vi satsar på hög automatisering, allt ifrån låg volym till hög volym.

Vid skärande bearbetning i aluminium kan man uppnå högre skärhastigheter än i stål. Aluminiums skärbarhet beror inte bara på legering och tillstånd utan också på förhållande mellan fixturer, inspänning, verktyg, kylning, smörjning och legering. Hydal är specialiserade på CNC-bearbetning där vi optimerar fräsning, borrning och gängning i standard- och kundunika CNC-fixturer.

Det viktigaste för att uppnå en optimal bearbetning på ett kostnadseffektivt sätt är att i ett tidigt stadium sitta ner tillsammans med oss och diskutera profilutformning, bearbetningstoleranser och mått som är viktiga för funktion.

Detta för att tillsammans få till det mest kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade upplägget för er produkt.