Om Hydal Aluminium Profiler AB

Vi gör vad vi säger

- vi levererar bearbetning av aluminiumprofiler i världsklass

Ett kvitto på det är vårt mångåriga samarbete med de allra största kunderna inom fordonsindustrin och telekombranschen, två branscher där kvalitetskraven är mycket höga. Detta innebär både komplicerad CNC-bearbetning, montering och läckagedetektering, där det också finns höga renhetskrav på artiklarna.

Se vår nya interaktiva broschyr för 2023!

Här kan du se vår rykande färska interaktiva broschyr om vilka Hydal Aluminium Profiler är 2023 och vart vi skall i framtiden!

Hydal interaktiv broschyr 2023

Legobearbetning såväl som helhetsleverantör

Vår absoluta styrka är att vi kan erbjuda er som kund dels ren legobearbetning av era aluminiumprofiler, men vi kan lika gärna vara en helhetsleverantör av aluminiumprofilkomponenter med konstruktion & design.  Genom Hydal Group, där vi ingår, har vi också tillgång till såväl extrudering, anodisering och lackering. Vi har ett nätverk av underleverantörer som utför legobearbetning åt oss när vi har behov av det, t ex bockning och svetsning. Vi har möjlighet att köpa aluminiumprofiler såväl internt inom Hydal Group, som externt via andra aluminiumprofilleverantörer. Detta medför optimering utav varje profilgeometri, både gällande kvalitet, mekaniska egenskaper och prisbild, samt att vi även kan tillhandahålla lagerhållning.  Detta innebär att vi kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser till er som kund.

Vi kombinerar vår uppgift som leverantör med rollen som aktiv samarbetspartner när det gäller design, produktutveckling och konstruktion av konkurrenskraftiga system- och produktlösningar i aluminium. Vi har kompletta resurser att leverera din aluminiumprofilkomponent i exakt utförande, form och storlek för att passa din slutprodukt.

Vår produktionsanläggning

Hydal Aluminium Profiler AB är en produktionsanläggning där vi kan producera såväl de enklaste till de mest komplexa artiklarna i aluminiumprofil. Vi finns i en industribyggnad på 5 000 kvm i Vetlanda mitt i Småland, ett område med lång tradition för industriell verksamhet i Sverige. Vår moderna och avancerade maskinpark för vidareförädling omfattar bland annat CNC-styrda fleraxliga fleroperationsmaskiner – specialmaskiner som ger möjlighet till rationell bearbetning med hög precision och snäva toleranser.  Vi satsar på hög automatisering, allt ifrån låg volym till hög volym.

Hydal Group

Hydal Aluminium Profiler AB ingår i Hydal Group som består av tre företag med specialinriktning på utveckling, konstruktion, bearbetning och produktion av profiler, komponenter och produkter i aluminium.

Hydal Aluminium Profiler består av två produktionsenheter, en i Vetlanda, Sverige (Hydal Aluminium Profiler AB) med en total yta på 5 000 kvm och en i Raufoss, Norge, Hydal Aluminium Profiler AS med en total yta på 29 000 kvm.

I Hydal Group ingår även Hytrans som tillhandahåller profilsystem och produktlösningar i aluminium till transport- och påbyggnadsbranschen.