Bockning av aluminium

  1. Hem
  2. /
  3. Tjänster Hydal kan erbjuda
  4. /
  5. Bockning av aluminium

Aluminiumprofiler kan bockas med samma utrustning som för andra metaller. Vid stora radier kan bockning ske i härdat tillstånd men vid små radier bockar man vanligen i mjukglödgat eller i T4-tillstånd (halvhärdat). Efter bockning är det möjligt att härda till full styrka.

Bockning bör ske före anodisering om krav ställs på helt anodiseringsskikt utan sprickor. Redan vid profilkonstruktionen bör man ta hänsyn till att profilen skall bockas. Vid större volymer och material i T4-tillstånd bör man inte producera för stora serier då risk föreligger att materialet blir stående och därigenom finns risk för självhärdning.

 

De vanligaste metoderna för bockning som vi kan erbjuda är:

  • Dragbockning
  • Sträckbockning
  • Rullbockning
  • Pressbockning