Certifikat

  1. Hem
  2. /
  3. Certifikat

Vi är certifierade enligt IATF 16949.

IATF 16949 är den internationella standarden för krav på kvalitetsledningssystem inom fordonsindustrin.

Med denna standard som bas skapar vi de nödvändiga förutsättningarna för att möta våra kunders krav på funktion, kvalitet, precision och ekonomi. Ett medvetet fokus på kvalitetssäkring och nollfelsprincipen ska genomsyra verksamheten.

Vi är certifierade enligt ISO 14001
Ett medvetet fokus från ledningen är att skapa en attraktiv arbetsplats som är hållbar ur ett miljöperspektiv samt även är en säker och trygg arbetsplats för våra medarbetare, detta gör vi genom att:

Uppfylla krav enligt ISO14001:2015 samt nationella och lokala miljölagar

CERTIFIKAT

IATF 16949

CERTIFIKAT

IATF 16949

CERTIFIKAT

ISO 14001

Vi är även elcertifierade

Hydal Components AB arbetar aktivt med att reducera elförbrukning och vår tillverkning baseras på grön el.

.

CERTIFIKAT

Klimatdiplom 2022