Stansning av aluminium

  1. Hem
  2. /
  3. Tjänster Hydal kan erbjuda
  4. /
  5. Stansning av aluminium

Stansning är ett kostnadseffektivt sätt att bearbeta aluminiumprofiler på. Det viktigaste för att uppnå en optimal stansning på ett kostnadseffektivt sätt, är att i ett tidigt stadium sitta ner tillsammans med oss och diskutera profilutformning, bearbetningstoleranser och mått som är viktiga för funktion. Detta för att tillsammans få till det mest kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade upplägget för er produkt.

Stansning utförs normalt i excenterpress med skärande (klippande) verktyg. När volymerna är stora automatiserar vi oftast hydraulstansning i en robotcell. Ett stansverktyg är uppbyggt med stans, avdragare och dyna, men man kan också ha fjädrande avstrykare. Det finns en klippspalt mellan stans och dyna och ju tajtare den spalten är, ju längre blankzon får man i hålet. Det förekommer alltid en sprängzon på ca 2/3 i hålet, men håldiametern i blankzonen blir alltid rätt. Är volymerna stora så kan det bli totalt sett lägre kostnader att stansa än att bearbeta i CNC.

Snabba fakta!

Lägre kostnader: Stansning är ofta billigare än CNC-bearbetning eftersom det kräver mindre tid och mindre avancerad utrustning.
Högre precision: Stansning kan vara mer precist än CNC-bearbetning eftersom det använder en fast mall och pressar materialet mot den.
Högre produktivitet: Stansning är en snabb och effektiv metod för att skapa många likadana delar på kort tid.
Lätt att ändra: Stansning gör det lätt att ändra storleken eller formen på en del genom att byta ut mallen.
Lämpligt för tunna plattor: Stansning är lämpligt för tunna plattor av aluminium eftersom det inte orsakar lika mycket värmepåverkan som CNC-bearbetning.
Mindre spill: Stansning skapar mindre spill än CNC-bearbetning eftersom det inte kräver borttagning av material.

Det är viktigt att notera att CNC-bearbetning är mer flexibelt och kan hantera mer komplexa geometrier och material än stansning, så det är bäst att välja metoden utifrån produktens specifika krav.