Stansning av aluminium

Stansning är ett kostnadseffektivt sätt att bearbeta aluminiumprofiler på. Det viktigaste för att uppnå en optimal stansning på ett kostnadseffektivt sätt, är att i ett tidigt stadium sitta ner tillsammans med oss och diskutera profilutformning, bearbetningstoleranser och mått som är viktiga för funktion. Detta för att tillsammans få till det mest kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade upplägget för er produkt.

Stansning utförs normalt i excenterpress med skärande (klippande) verktyg. När volymerna är stora automatiserar vi oftast hydraulstansning i en robotcell. Ett stansverktyg är uppbyggt med stans, avdragare och dyna, men man kan också ha fjädrande avstrykare. Det finns en klippspalt mellan stans och dyna och ju tajtare den spalten är, ju längre blankzon får man i hålet. Det förekommer alltid en sprängzon på ca 2/3 i hålet, men håldiametern i blankzonen blir alltid rätt. Är volymerna stora så kan det bli totalt sett lägre kostnader att stansa än att bearbeta i CNC.