Gradning av aluminium

Vid kapning av aluminiumprofiler uppstår oftast någon form av grader. Gradning är en process för att avlägsna små flisor och små kvarvarande grader från profilens snittyta. De vanligaste metoderna är mekaniska där man använder blästring , borste eller slipmaskin.

För avgradning av mindre och medelstora detaljer är trumling en lämplig metod. Där avlägsnas fragmenten genom friktion mot cirkulerande stenar.

I specifika fall där kundkraven på gradning är extremt höga, använder vi oss av sodabetning med efterföljande skyddsanodisering.