Hydal på workshop Metal Surf i Halmstad!

Tisdag 14 september deltog Hydal i workshop på Högskolan i Halmstad. Workshopen är en del i projekt MetalSurf.

Grupparbeten stod på programmet och med en blandning av kunder, profiltillverkare, ytbehandlare och bearbetningsföretag inom aluminiumprofilbranschen blev det mycket givande diskussioner som förhoppningsvis skall bidra till en samsyn kring aluminiumytor.

MetalSurf är ett projekt som är initierat av branschorganisationen Svenskt Aluminium och finansierat av Vinnova i programmet Metalliska Material. Projektet leds av Högskolan i Halmstad och Jönköping University.

Projektet pågår under 2020-2022 och syfte och mål är att hitta ett gemensamt objektivt sätt att bedöma aluminiumytor. Detta är, och har alltid varit, ett gissel för branschen i alla år då otydligheterna i befintliga system innebär stora kostnader för reklamationer och ledtidsförluster. Därför är detta ett viktigt projekt framförallt för profiltillverkare, ytbehandlare, bearbetningsföretag och i förlängningen alla slutkunder.