Brandutbildning

Som ett led i vårt fokus på säkerhet har vi kontinuerligt brandutbildning för alla anställda. Peter Johansson från Höglandets räddningstjänst informerade oss om brandrisker på vår arbetsplats och i hemmet. Avslutningsvis fick vi prova att släcka en brand själva. Lärorikt och mycket viktigt!

Brandutbildning